Jenny

Today Ngibone Inja πŸ• Ishayiswe Imoto πŸš— Ngasho Ngenhliziyo Ngathi “Ya Neh Siyaphela Singamadoda” πŸ™†πŸ½β€β™‚οΈ

   Share On Whatsapp
2
Leave a commentJenny

Insangu Imnandi Uma Uzoyibhema Sakubasa Phansi 😁😻 Igcawele Indlu Yonke Intuthu 😁

   Share On Whatsapp

Leave a commentJenny

Abocherry babizana ngo babe,love thina magents sihlulwa yin ngampela zithandwa zamπŸ€”πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

   Share On Whatsapp

Leave a commentJenny

Umuntu amithe kodwa wazi kahle ukuthi indoda yakhe ihleshulelwa igwinya nge break eskoleniπŸ˜‚πŸ˜‚

   Share On Whatsapp
1
Leave a commentJenny

Mhla kuyoshaywa laba bantu abasishutha izithombe zama-ID, ningitshele, ngiyoyeka konke engikwenzayo.

   Share On Whatsapp
1
Leave a commentJenny

Wabhodla 🀒 uSisi πŸ‘©πŸ» wase-Ladies House πŸ› etekisini, 🚐 salindela ukuthi uzothi: “Excuse me.” πŸ‘πŸ» Wavele wathi: “Ncuz’ebhodlayo, ncuz’esuthi, ncuz’eKFC, ncaaa nkosh, ninenkingoooon?”

Sisale sibambe ongezansi. πŸ€”

   Share On Whatsapp
2
Leave a commentJenny

“Ngizokuthanda kuze kubuye uJesu.”

Nivele nihlukane πŸ’” kungakabuyi ngisho umalume oseGoli. 😐

   Share On Whatsapp
1
Leave a comment


  ‹ Prev Next ›