Nkosie

Ukube lomfana akashongo ukuthi uzofaka kancane,
ngabe kangisalanga eblasini eliya emhlangeni

   Share On Whatsapp

Leave a commentAmanda

Niqeda ukuqabulana nino muntu wakho

Girl:baby ushiye ushephisi emlomeni wam🤨🤨🤔🤔

Boy:No,bby akusiwona ushiphisi ngineflu🤣🤣😂😂😅😅🤣🤣😂😂

What is that if u think?? 🤣😂😅😅🤣🤣😁

   Share On Whatsapp
2
Leave a commentTeebang

Xhosa guy will cheat on you with your sister then he introduce her as his cousin from Mtata 😂

   Share On Whatsapp
1
Leave a commentTeebang

Broke boyfriend favorite line “when will you come to see me”

That donkey won’t surprise you by saying bae be prepared I’m taking you out to watch movies or for lunch 🙄

   Share On Whatsapp
4
Leave a commentGaggan Galib

ਨਿੱਕੀ ੳੁਮਰ ਨਾ ਦੇਖ ਮੁਰੀਦਾ
ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਠਾ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾ ਮੈ ਘੱਟ ਪੱੜਿਅਾਂ
ਚੇਹਰੇ ਲੱਖਾ ਪੱੜ ਬੈਠਾ 🙂🙂

   Share On Whatsapp
1
Leave a commentTee kay

Asukume umuntu Omfisha Ku meeting athi “ngeke ngibe mude kakhulu”😃

   Share On Whatsapp
2
Leave a commentbrian

Ke December boss, o utlwe motho a re o hlapa after
metsotso ye 5 o utlwe a re o Feditse go hlapa…

Ke bo matshaba meetse

   Share On Whatsapp

Leave a comment


  ‹ Prev Next ›