<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਮੈਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਮੰਮੀ – ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ?
ਮੈਂ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ?
ਮੰਮੀ – ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ
ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ
1

Leave a Reply
top