<Home
Kaur Preet ( View Profile )

9 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ
ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ
ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ ਜੀ ?Language » Punjabi
34

"1" Comment
  1. Guru Angad dev ji

Leave a Reply