ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਬੱਸ ਇਹਨੀ ਕੁ ਉਮਰ
ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ❣️।।


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *