<Home
Preet Singh ( View Profile )

पत्नियों के बल्ड परैशर का सर्तिया इलाज …

हाई हो रया तो फोन लगा कै उसकी माँ तै बात करा द्यो ,

लो हो रया हो तो अपणी माँ तै … 😎

आजमा कै देखो , थै़क्यू बोलोगे …Language » Haryanvi
4

Leave a Reply