<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ…
.
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
.
ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
.
ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ……Language » Punjabi
2

Leave a Reply