<Home
Kaur Preet ( View Profile )

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਂਹ ਚ
ਭਿੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ..>
..
ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਾਨੀ ਓਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ :….?
.
.
ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਓ ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ !!
ਬੰਦਾ “ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ|
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਿੱਖਿਆ :–
,
,
,
,
,
ਸਿੱਖਿਆ-ਸੁੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨੀ ..ਪਿੱਛੇ ਓਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ
ਰਹੀ ਸੀLanguage » Punjabi
49

"4" Comments
  1. Very nice and funny

  2. So nice ji

  3. it means osdi wife v barish ch hovay gi ki gl lrrai hoi c ohna dina d

  4. Satnam Singh ji

    Brother and sister punjabi whatsapp status captions

Leave a Reply