<Home
Kaur Preet ( View Profile )

ਜੇ ਸ਼ਾਹਰੁੱਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੀ
ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾ ਦੂ
6

Leave a Reply
top