ਸਵਾਲ – ਤੁਸੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ?
.
ਜਵਾਬ – ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ . .


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *