ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੜੀਏ ‘;ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਜਮਾਤ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਏ ‘;
.
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਨਜਰਾਂ ਝੁੱਕਾ ਕੇ
ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ‘; .
.
ਕੀ ਗੱਲ ਏ ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੁੜੀ ‘; ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਏ ਨਾਂ
.
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਪੈਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *