ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕ Teacher ਜਮਾਤ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ…
English ਵਿਚ ‘My Teacher’
ਦਾ essay
ਲਿਖੋ….

… …
………….

ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ …
ਮੈਡਮ ਜੀ ‘ਨਿਰੀ ਅੱਗ’ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ??


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *