ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ –
ਕੁਝ ਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਚ
ਮੈਂ (ਅੰਦਰੋਂ) – ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਜ ਰੇਪਲੀ
ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *