ਰੱਬਾ ਮੈਨੂਂ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ
ਮਿਲਾਦੇ ਕਿ . . .
.
ਜੇ mainu …….ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਵੀ . ..??
.
.
ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ,’; are u
single ??
. .
ਤੇ ਮੈਂ ‘; ਨਾਂਹ ‘; ਕਰਦਾ 😂😂🤣


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *