<Home
Kaur Preet ( View Profile )

🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
🙌 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜੋਤਿ ਜੀਉ ਦੁਨੀਆਂ ਉਥੇ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਜੀLanguage » Punjabi
16

Leave a Reply