<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਮਾਹੀਆ
ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਖਿੱਚ ਮਾਹੀਆ…..
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਪੂਰੀ ਜੱਚਦੀ ਆ…
ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਮੱਚਦੀ ਆ😜😜😜Language » Punjabi
6

Leave a Reply