<Home
Kaur Preet ( View Profile )

ਹਾਸੇ ਖੋਹ ਲੈ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ,
ਆ ਮਿਲ ਸੋਹਣੇ ਫਰਿਆਦਾ ਨੇ ।
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁੰਨਾ ਤੱਕ ਵਿਹੜਾ ,
ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਐ ।
ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ,
ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਐ ।
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ,
ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਐ ।
ਮੇਰੇ ਹਿਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ,
ਇਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ।
“ਸਭ ਅਧੂਰਾ”Language » Punjabi
12

Leave a Reply