<Home
Kaur Preet ( View Profile )

ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ…… ਕਹਿੰਦਾ
ਸਾਇਕਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ..
ਸਾਇਕਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ….. ਸਕੂਟਰ-ਕਾਰ
ਭਾਲਦਾ ਏ……
ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ….. ਫੇਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦਾ ਏ…..
ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ…. ਸੋਹਣੀ ਨਾਰ
ਭਾਲਦਾ ਏ….
ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਾਰ ….. ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ
ਪੁੱਛਦਾਬੇਬੇ ਨੂੰ….
ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਚੋਪੜੀਆਂ…. ਤੇ ਚਾਰ ਭਾਲਦਾ
ਏ…….
ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਬੰਦਾ…. ਰਹਿੰਦਾ ਏ
ਮੰਗਦਾ……
ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ…. ਸਤਿਕਾਰ
ਭਾਲਦਾ ਏ…..
ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ…. ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ
ਤੱਕ ਨਹੀ ਚਲਦੀ…
ਆਖਰ ਯਾਰੋ ਬੰਦਾ…. ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਭਾਲਦਾ
ਏ….Language » Punjabi


"1" Comment
Leave a Reply