<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਕੱਚ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਓਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤੋੜ dinde ਨੇ……..
ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇਓ……!!!!
Kyunki ਅਕਸਰ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋੜ dinde ਨੇLanguage » Punjabi
2

Leave a Reply