<Home
Adv Jash ( Make profile )

ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ……
ਪੈਂਦੇ ਮੰਨਣੇ ਓਹਦੇ ਭਾਣੇ…
ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ…..
ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਣੇLanguage » Punjabi
1

Leave a Reply