<Home
Nidhi ( Make profile )

ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕੇ…..
ਲੱਖ ਚਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ..
.
ਮੰਜਿਲ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕੋਈ..??
.
.
.
.
.
ਹੋਰਏ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ……
ਦਿਲ ਨੇ “ਨਿਧੀ” ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾਤਾਹੀਓ ਨੈਣਾ
ਤੇ ਜੋਰ ਚਲਾ ਨਾ ਸਕੇ……
..
ਉਹਨਾ ਨੇ ਸ਼ਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀ
ਤੇ ਆਸੀ ਉਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ Sake ..

Share On Whatsapp

Language » Punjabi
1

Leave a Reply