<Home
Sara Sharma ( Make profile )

ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਦ ਲਕੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ….
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ….
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲਖਾਂ ਵੈਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ।।
~usr.saraLanguage » Punjabi
46

Leave a Reply