<Home
Mankamal veer singh ( Make profile )

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਲਿਆ
ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ…..
ਰਾਬਤਾ ਸਭ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ…
ਪਰ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀ….!!!
7

"1" Comment
  1. Nice

Leave a Reply
top