<Home
Kaur Preet ( View Profile )

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਜਿਸਨੂੰ ਓਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ
17

Leave a Reply
top