<Home
Preet Singh ( View Profile )

ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨੀ….
ਸੋਚਣੇ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਚਾਹਿਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਨੀ….

ਲੱਮੀ ਜਿਹੀ ਕਤਾਰ ….?
.
.
ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ❤ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੀ….
ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨੀLanguage » Punjabi
4

Leave a Reply