<Home
Muranda Albert Joshua ( Make profile )

Chero zvazvo zvakarema sei mwari vanongondichengeta zvavo vanhu vakawanda vakamboenda kunagodobori wanei mwari vanongondichengeta wenaa ko kutyei zvanguLanguage » Shona
1

"2" Comments
  1. Can’t understand the language please

  2. Can’t understand language

Leave a Reply