<Home
kingswell ( Make profile )

O check more info ya 2004 ko Facebook o hwetxe ere ” studied at university of Pretoria” o no mmona gore yoo yena o sa palla ke bophelo bja mohu!Language » Southern Sotho


Leave a Reply