<Home
masbu fulephu ( Make profile )

Uve umalume wakho ethi ngakubona uba uzabalixoki, uthanda iindaba usancanca ibele, besithi xasihleba uliyeke umamele 🤣🤣🤣Language » Xhosa
1

Leave a Reply