<Home
Zwe Malimela ( Make profile )

Nihambile nabantu nize emngcwabeni,sebefikile ekuhambeni abantu, into yokuqala nje abayibuzayo amajoyinti endawo. Abantu bezinkamba zikaFaro.Language » Zulu
1

Leave a Reply