<Home
Graham ( Make profile )

Thola iZulu/iNja dictionary uyogcina ukundlula kumakhaya anezinjaLanguage » Zulu


Leave a Reply