<Home
Siphamandla Salima ( Make profile )

Umjolo unyisa umuntu ovuka ekuseni aye emsebenzini,
uyini-ke wena osadla istambu ngerula eskoleni?Language » Zulu
1

Leave a Reply