<Home
Zwe Malimela ( Make profile )

Awucabange nje kuzokhuluma uRamaphosa avele athi Lahla isifonyo usishise ma uthanda” . iCovid iphelile”Language » Zulu
7

Leave a Reply