<Home
Zwe Malimela ( Make profile )

Ukulobola umuntu o-over 40years, kufana nokuthenga inews paper ntambama. Abantu abaningi basuke sebelifundile lelophepha.Language » Zulu
4

Leave a Reply