<Home
Mcebisi ( Make profile )

Mother: Simphiwe yini ndaba ungagezi izandla uphuma e toilet
Simphiwe : ukuthi vele ngiyowasha izitsha MahLanguage » Zulu
3

Leave a Reply