<Home
Musical BabakaLuhle ( Make profile )

Yaz bonke opresident bakwaz ukufika nesixazululo sesifo esfikayo.uRamaphosa usehlulwa iCorona into ehamba ngomoya ngabe uyihogela👃 yonke leCorona asize izwe lakhe ,vele sfuna omunye uMphathi😷Language » Zulu
14

Leave a Reply